Tagged: KTC รุกหมวดแฟชั่น จับมือสยามพิวรรธน์ ในงานแอ๊บโซลูท สยาม แฟชั่น แคปปิทอล

KTC รุกหมวดแฟชั่น จับมือสยามพิวรรธน์ งานแอ๊บโซลูท สยาม แฟชั่น แคปปิทอล

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต จับมือกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด