Tagged: iTHINK Photo Contest 2013

iTHINK Photo Contest 2013

หลังจากที่ฟรีแลนด์ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า iTHINK Photo Contest 2013 และเมื่อเร็วๆนี้ ฟรีแลนด์ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย