Tagged: Immas Design

Immas Design

เริ่มต้นเมื่อปี คศ.1962 ร้านขายสินค้าผ้าไหมชั้นนำของไทยแห่งหนึ่ง(เป็นร้านที่ขายให้กับชาติ) ได้ว่าจ้างให้ครอบครัวเรสลี ผลิตเนคไทให้กับทางร้านในขณะนั้นมีคนงานกว่า30คน กำลังการผลิตเนคไท กว่า 5,000 เส้น/1 เดือน เป็นเวลากว่า 50 ปี