Tagged: IKEA เปิดตัวโครงการการกุศล ตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ

IKEA เปิดตัวโครงการการกุศล ตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ

กับโครงการ “ตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษา” เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ศุภฤกษ์ วิเชียรโชติ รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสายธุรกิจ อิเกีย บางนา เปิดเผยว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดโครงการตุ๊กตาผ้าเพื่อการศึกษาในประเทศไทยปีที่ 3 ในช่วงเทศกาลนี้