Tagged: I are You You am Me

I are You You am Me

เรื่องราวของการสลับร่างของคาซึโอะ กับคาซึมิ นักเรียนชั้นมัธยมซึ่งพากันกลิ้งตกลงมาจากขั้นบันไดที่สูงชันของศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ทั้งคู่ค่อย ๆ พัฒนาความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะกลับคืนสู่ร่าง