Tagged: Home coming concert

Home coming concert

ขัวศิลปะ เชียงราย ขอเชิญทุกท่าน ชมการแสดงดนตรีคลาสสิค โดยนักดนตรีรุ่นใหม่ ที่ได้ไปศึกษาด้านดนตรีในต่างประเทศ การกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ ทั้ง 4 คน มีบทเพลงมาฝากชาวจังหวัดเชียงราย ในชื่องานว่า “Home coming concert”