Tagged: HANNAH ARENDT

HANNAH ARENDT

ในปี 1961 นักปรัชญาชาวยิวสัญชาติเยอรมัน ฮันนาห์ อาแครนท์ ถูกส่งไปที่กรุงเยรูซาเล็มโดยหนังสือพิมพ์นิวยอเกอร์เพื่อสังเกตการณ์การคดีของ อดอล์ฟ ไอค์มันน์ ผู้รับผิดการโยกย้ายชาวยิวนับล้านคน