Tagged: Floral Choreography

Floral Choreography by Kritika Buabusya

มังคุด อาร์ต แกลเลอรี่ ขอเชิญชม นิทรรศการสีน้ำ กับดอกไม้ และนักระบำของเธอ โดย กฤติกา บัวบุศย์ ณ มังคุด อาร์ต แกลเลอรี่ (ชั้น 2 มังคุด คาเฟ่) เปิดแสดง 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 58 “Floral Choreography : ดอกไม้เริงระบำ” การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของผลงานภาพสีน้ำโดยศิลปินกฤติกา บัวบุศย์ สื่อความสุนทรีย์เชิงภาษากายในรูปแบบการเคลื่อนไหวสีหน้าและท่าทางของนักเต้นระบำปลายเท้า ประสานกับจินตนาการในบริบทของสวนพฤกษชาติโดยการปรับแปลงสัดส่วนและการจัดวางเพื่อให้เกิดอารมณ์สัมผัสอีกมิติหนึ่ง ด้วยประสบการณ์ในสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาพเขียนชุดนี้ได้รับประโยชน์จากวิธีการวาดภาพประกอบแฟชั่นโดยตรง...