Tagged: Flag Class A Grade 4

Flag Class A Grade 4

เมื่อครูคิมุระ ครูประจำชั้นกำลังจะลาคลอด พวกเด็กๆ จึงเรียนรู้เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตจากครูของพวกเขา เรื่องราวของเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการให้กำเนิด ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เพื่อน ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพ่อแม่