Tagged: Different together

Different together

นิทรรศการ “Different together (เพราะต่างกัน…ไปด้วยกัน)” คือ การกลับมาอีกครั้งของศิลปินกลุ่ม “Henry 25” ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยในครั้งนี้เปรียบดั่ง “อัญมณีเเห่งกาลเวลา”