Tagged: Club Arts (Gallery by the river)

มังคุด โฮม คาเฟ่ (ราชพฤกษ์ -สวนผัก) เร็วๆนี้

มังคุด คาเฟ่ Club Arts (Gallery by the river) จะเปิดขายถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และจะย้ายไปไปสร้างความทรงจำใหม่ๆ ที่ถาวร กับ มังคุด โฮม คาเฟ่ (ราชพฤกษ์ -สวนผัก) ริมถนนราชพฤกษ์ – สวนผัก ในเดือนกันยายนนี้