Tagged: BIG-BACK

BIG – BACK

เตรียมพบกับการแสดงผลงานที่ยิ่งใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม เอาอยู่ ! นิทรรศการศิลปะ BIG – BACK ต้องการแสดงถึงนัยแห่งการสร้างศิลปะ ที่เกิดการรับรู้ของผู้สร้างผลงานที่ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบัน