Tagged: Bangkok Music Forum

Bangkok Music Forum

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญเข้าชมกิจกรรม Bangkok Music Forum การเสวนาทางดนตรีเพื่อให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม