Tagged: Bang La Merd is back

Bang La Merd is back

‘บางละเมิด’ เป็นละครเวทีฟอร์มเล็กๆ หากประเด็นไม่เล็กน้อย เนื่องจากพูดถึงเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน โดยการจัดแสดงครั้งแรกในปี 2012 นั้น ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมทั้งจากผู้ชมและนักวิจารณ์