Tagged: AP เปิดโลกทัศน์งานดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น

AP เปิดโลกทัศน์งานดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น

“ญี่ปุ่น” มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านงานดีไซน์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ผสมผสานแนวคิดสมัยใหม่กับวัฒนธรรมดั่งเดิม โดดเด่นด้วยรูปทรง พรั่งพร้อมด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันยังให้ความรู้สึก “เรียบหรู” ที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป