Tagged: Aiko Sweet Sixteen

Aiko Sweet Sixteen

ไอโกะ นักเรียนชั้นปีที่หนึ่งของโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองนาโงย่า ผู้กำลังฟันฝ่าปัญหาต่างๆ ในชีวิตวัยรุ่นของเธออโดยเฉพาะเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในโลกเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยการตีสองหน้า