Tagged: af Basic Photography

af Basic Photography

สมาคมฝรั่งเศส เปิดรับสมัครหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography) โดย อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา เรียนความรู้เบื้องต้นของกล้องและการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง การรับแสงของภาพ เลนส์ และแฟลชขั้นพื้นฐาน รวมทั้งได้สนุกกับการเรียนนอกสถานที่