Tagged: 25 ปี COTTON USA

25 ปี COTTON USA

คอตตอน ยูเอสเอ (COTTON USA) จัดงาน คอตตอน เดย์ 2014 (Cotton Day 2014) ฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสัญลักษณ์ “คอตตอน ยูเอสเอ” ด้วยการรีแบรนด์ดิ้ง ครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลก