Tagged: ไฟว์สตาร์ จัดงานทำบุญประจำปี สู่การก้าวขึ้นสู่ปีที่ 41

ไฟว์สตาร์ จัดงานทำบุญประจำปี สู่การก้าวขึ้นสู่ปีที่ 41

ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำภาษีเจริญ มาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์