Tagged: โตเกียวหม่ำๆ

โตเกียวหม่ำๆ

“โตเกียวหม่ำๆ” เล่มนี้ พาคุณไปอิ่มตาและอิ่มท้องกับการตระเวนชิมอาหารอร่อยร้านดังของโตเกียว ในย่านดังกินซ่า, อะโอะยะมะ, วะเซะดะ, ชินจุกุ, คันดะ, คะงุระสะกะ, อะละกุสะชิตะมิฉิ, ซึกิชิมะ, จินไดจิ