Tagged: แถลงข่าว โอม ชาตรี คึกคัก เพื่อนเก่า-ใหม่ ร่วมงานThe Director ‘s cut concert

แถลงข่าว โอม ชาตรี คึกคัก เพื่อนเก่า-ใหม่ ร่วมงานThe Director ‘s cut concert

โอม ชาตรี คงสุวรรณ ชวนเพื่อพ้อง น้องพี่ มาร่วมงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตครั้งพิเศษแบบ EXCLUSIVE “OHM CHATREE : LIVE 2013 – THE DIRECTOR ‘ S CUT CONCERT”