Tagged: แถลงข่าวเปิดตัว O T ผี OVERTIME

แถลงข่าวเปิดตัว O T ผี OVERTIME

เป็นอะไรที่ฟินกันไปเมื่อ 2 บอสใหญ่บริษัท ORTHOGRAPHYT อย่าง เร แม๊คโดแนลด์, อนันดา เอเวอริงแฮม ยกออฟฟิศมาแถลงข่าวเปิดตัว ภาพยนตร์ภาคต่อจาก ตีสาม 3D ตอน O.T. ภาพยนตร์ที่จะทำให้คนทำโอทีต้องผวา เมื่อไม่รู้ว่าจะเจอผี หรือเจอแผน ใน O.T. ผี OVERTIME