Tagged: เสวนา เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ ที่ TCDC

เสวนา เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ ที่ TCDC

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปฟังการบรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ” ที่ TCDC โดย อาจารย์พินัย ห้างทองแดง จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดนครราชสีมา