Tagged: เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่อง

เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่อง

“เป็นหนังสือนำเที่ยว…ที่สามารถใช้ภาษาได้ชวนอ่าน แฝงอารมณ์ ‘ฮา เศร้า คึก จ๋อย’ ให้ผู้อ่านได้เข้าถึงกรุความรู้ว่าด้วยประเทศ เวียดนามขนานแท้ โดยเฉพาะความรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกร้อยเรียงให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจตลอดเล่ม จนแทบวางไม่ลง”