Tagged: เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด นิทรรศการเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ

เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด นิทรรศการเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ

“แม่ของใครคนหนึ่ง เด็กเอ๋ยเด็กรู้ไหมยายคนนั้น ถึงงกงันงุ่มง่ามตามประสา ถึงยากจนเข็ญใจวัยชรา แกก็เป็นมารดาของบางคน” ถ้อยคำข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ “แม่จ๋า” ที่พระราชธรรมนิเทศ แปลมาจากผลงานของ Mary D. Brine