Tagged: เปิดตัว Birds of America หนังสือทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และแพงที่สุดระดับโลก

เปิดตัว Birds of America หนังสือทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และแพงที่สุดระดับโลก

บริษัท ไอกรุ๊ปเพรส จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ตีพิมพ์หนังสือ เบิร์ด ออฟ อเมริกา รายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดอีกเล่มหนึ่งของโลก