Tagged: เทศกาลหนังสือ สื่อแห่งรัก สู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 1

เทศกาลหนังสือ สื่อแห่งรัก สู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 1

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมด้วยนายปราบดา หยุ่น อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ (ที่ 4 จากขวา)