Tagged: เชฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Lanshu Chen

เชฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Lanshu Chen

เชฟหลันซู เฉิน จะเข้ารับรางวัลในงานประกาศผลรางวัล 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมคาเพลล่า ประเทศสิงคโปร์ โดยรางวัลนี้เกิดจากการลงคะแนนเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารทั่วเอเชียจำนวนมากกว่า 200 ท่าน