Tagged: อิเกียเปิดตัวแคตตาล็อกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

IKEA เปิดตัวแคตตาล็อกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

อิเกียจัดงานเปิดตัวแคตตาล็อกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมส่งมอบแคตตาล็อกอิเกีย 2014 กว่า 1.2 ล้านเล่ม ถึงบ้านคนไทยทั่วกรุงเทพ เริ่มแล้ววันนี้