Tagged: อร่อยตามกรุ๊ปเลือด

อร่อยตามกรุ๊ปเลือด

แนะนำเมนูอาหารสำหรับคนในกรุ๊ปเลือดต่างๆ เพื่อให้เลือกกินได้เหมาะสม ซึ่งการกินตามกรุ๊ปเลือดนั้น ถือเป็นศาสตร์แห่งการกินปรับสมดุล ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการแพทย์