Tagged: อบรมหนังสืออิสระ นับหนึ่งให้ถึงฝัน

อบรมหนังสืออิสระ นับหนึ่งให้ถึงฝัน

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของร้านหนังสืออิสระในแต่ละชุมชน “สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT)” เลยจับมือกับ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”