Tagged: อนันตรา จัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนช่วยช้างไทย

อนันตรา จัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนช่วยช้างไทย

กลุ่มโรงแรมอนันตรา จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโปโลช้าง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อระดมทุนช่วยเหลือช้างไทย ไปเมื่อเร็วๆนี้ ณ เจ้าพระยาบอลรูม อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา