Tagged: หยดหนึ่งในหยาดน้ำ

หยดหนึ่งในหยาดน้ำ

เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ร่วมสมัยของท่านอาจารย์วันเนาว์ (บุรณธรรม) ยูเด็น ประสาสังคมเครือญาติของเอเชีย ต่อไปผมจะเรียก พี่วันเนาว์ เหมือนเรียกมาตั้งแต่ต้นสมัยกระเตาะ พี่วันง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า “หยาดหนึ่งในหยาดน้ำ”