Tagged: หน้าหนึ่งในสยาม

หน้าหนึ่งในสยาม

หน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสารคดี ประจำปี 2557  สืบจากภาพเก่า และตีแผ่บทบาทของกลุ่มขุนนางในราชสำนัก สมัยรัชกาลที่ ๔-๕