Tagged: สสส. มอบรางวัลโครงการคัดสรร 108 หนังสือดี สำหรับเด็ก 9-12 ปี

สสส. มอบรางวัลโครงการคัดสรร 108 หนังสือดี สำหรับเด็ก 9-12 ปี

ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ (ที่สามจากขวา) รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานประกาศผลและมอบรางวัล “โครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็กวัย 9-12 ปี”