Tagged: สมุนไพรคู่บ้าน

สมุนไพรคู่บ้าน

ตะลุยผืนดินริมรั้ว เก็บความรู้จากข้างฝาผนังวัด ค้นคว้าตำราเก่า บอกเล่าตำราใหม่ ลักจำประสบการณ์จากบรรพบุรุษ จนได้ตำรายาที่ควรมีไว้คู่บ้าน พบกับ…ตำนานว่าด้วย “ครู” ในแพทย์แผนไทย