Tagged: สมาคมฝรั่งเศสจัดการประกวด Promo Culturethèque

สมาคมฝรั่งเศสจัดการประกวด Promo Culturethèque

เนื่องในโอกาสการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลที่มีชื่อว่า “ห้องสมุดวัฒนธรรม” สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการประกวดการสร้างสรรค์ภาพประชาสัมพันธ์โดยใช้ชื่อว่า “Promo Culturethèque”