Tagged: สนามตรึก – Imply Reply

สนามตรึก – Imply Reply

นิทรรศการจัดแสดงร่วมระหว่าง หวงหย่งผิง ศิลปินชั้นนำชาวจีนจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลงานแสดงถึงการบรรจบกันระหว่างแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก และมุมมองรากฐานความคิดของจีนสร้างสรรค์ตัวตนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ให้กับประเทศจีน