Tagged: วิ่งสร้างปรากฏการณ์กับ TMB

วิ่งสร้างปรากฏการณ์กับ TMB

“ต๊ะ-วริษฐ์” ควง “กุ๊บกิ๊บ –สุมณทิพย์” วิ่งสร้างปรากฏการณ์ Make THE Difference เพื่อเปลี่ยนสังคม เปลี่ยนโลก มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้