Tagged: ลานดารา ภัทราวดี มีชูธน

ลานดารา ภัทราวดี มีชูธน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าของปูชนียบุคคลด้านการแสดง ภัทราวดี มีชูธน ที่จะมาเป็นดาวดวงที่ 140 บนลานดารา พร้อมรับฟังประสบการณ์เมื่อครั้งโลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทย