Tagged: ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

Artist Talk ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช คำว่าศิลปะร่วมสมัยในช่วงเวลานี้ ผมว่ามันเป็นคำที่ใช้ไปได้เรื่อยๆนะ คนที่ใช้คือต้องการพูดถึงหรือมีความเกี่ยวโยงกับบริบทในเวลานั้นๆ หรือเป็นคำที่ออกมาจากสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น