Tagged: ร่วมประกวดออกแบบนิตยสารกับ Numéro Thailand

ร่วมประกวดออกแบบนิตยสารกับ Numéro Thailand

Numéro Thailand ร่วมกับ Siam Center สถานทูตฝรั่งเศส และ สถาบันแนะนำการศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอกธนา ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบนิตยสารชิงทุนการศึกษาและคอร์สเรียนระยะสั้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์