Tagged: รพ. เด็ก ร่วมกับคณะออร์เคสตรา Jazz Cool Band เปิดคอนเสิร์ตการกุศล

รพ. เด็ก ร่วมกับคณะออร์เคสตรา Jazz Cool Band เปิดคอนเสิร์ตการกุศล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ. เด็ก) หนึ่งในองค์กรภาครัฐที่รับหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กของประเทศไทย เปิดสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ