Tagged: ม.กรุงเทพเปิดรับสมัครเพื่อต้อนรับ AEC

ม.กรุงเทพเปิดรับสมัครเพื่อต้อนรับ AEC

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าเรียนในเทอมต้อนรับ AEC ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 13 สิงหาคมศกนี้ พร้อมประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน