Tagged: มาสคอต-คอสเพลย์ เชิญร่วมงาน Bangkok Entertainment Week

มาสคอต-คอสเพลย์ เชิญร่วมงาน Bangkok Entertainment Week

นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพ มหานคร, นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) – สสปน.