Tagged: ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

คู่มือพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ใจต้องการ โดย คุณอลิสา โลหิตนาวี ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์บริษัท Image Matters Asia ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันภาพลักษณ์แห่งกรุงลอนดอน