Tagged: ฟรีคอนเสิร์ต หลงรักทะเลดาว

ฟรีคอนเสิร์ต หลงรักทะเลดาว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี จัดแถลงข่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานฟรีคอนเสิร์ต “หลงรักทะเลดาว” ครั้งที่ ๒ ใน ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘