Tagged: พ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม

พ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม

เรื่องราวสะเทือนอารมณ์ของ ‘แอลฟี่’ เด็กชายวัยเก้าขวบ กับครอบครัวและชีวิตหลังสงคราม สงครามที่ขโมยพ่อไป ฉกฉวยความเป็นอยู่อันสุขสบาย และปล้นบรรยากาศดีๆ ไปจากวัยเด็กของเขา

พ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม

เรื่องราวสะเทือนอารมณ์ของ ‘แอลฟี่’ เด็กชายวัยเก้าขวบ กับครอบครัวและชีวิตหลังสงคราม สงครามที่ขโมยพ่อไป ฉกฉวยความเป็นอยู่อันสุขสบาย และปล้นบรรยากาศดีๆ ไปจากวัยเด็กของเขา