Tagged: พิพิธภัณฑ์ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

พิพิธภัณฑ์ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

เมื่อร่วมแปดสิบปีก่อน ณ บ้านเลขที่ ๔๙ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ตั้งร้านค้าผ้าจีนของสองสามีภรรยาที่รู้จักกันทั่วไปว่า ท่านมหาสำราญ กับแม่ชุนกี