Tagged: พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด

อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด ทางรถไฟไทย-พม่า สร้างอุทิศให้กับเชลยศึก (POWs) และแรงงานชาวเอเชียที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและเสียชีวิต ณ ช่องเขาขาด รวมทั้งพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2